Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest jednym z siedmiu realizatorów w kraju inwestycji, których celem, jest, jak wymienił podczas Konferencji prasowej poświęconej transplantologii Pan wiceminister zdrowia Marcin Martyniak, polepszenie jakości świadczeń w zakresie transplantologii i komfortu pacjenta, a także zwiększenie potencjału transplantacyjnego.

Wiceminister Martyniak podkreślił także, że: „Wzajemne wspieranie się tych 7 ośrodków ma duże znaczenie w zakresie transportu, koordynacji leczenia i przyspieszenia realizacji procedur transplantacyjnych.”

Link do noty z wydarzenia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wsparcie-transplantologii-w-polsce

Przedsięwzięcie jest planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 11.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z najwyższym, bo blisko 18,5-milionowym dofinansowaniem.

Umowę w ramach której możliwe będzie otrzymanie tegoż dofinansowania (na poziomie 100% planowanych wydatków), podpisano 25. kwietnia 2023 roku.

Projekt przewiduje znaczące wzmocnienie infrastruktury sprzętowej ośrodków transplantacyjnych UCK WUM, przeszczepiających nerkę oraz wątrobę w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonalności ośrodków, co przełoży się również na zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa procesu diagnostyczno-leczniczego, przy uwzględnieniu szczególnych potrzeb leczonych pacjentów.

Uczestniczący w Konferencji prasowej Profesor Michał Grąt, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kierownik ośrodka transplantacyjnego objętego projektem zaznaczył, że istotne jest zwiększenie dawstwa oraz, że w kierowanej przez siebie Klinice wdrażane są wszystkie najnowocześniejsze na świecie metody (…) tak aby wykorzystać prawie wszystkie narządy, które można pobrać. Wsparciem objęty jest także ośrodek przeszczepiania nerki funkcjonujący w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, kierowany przez Profesora Macieja Kosieradzkiego. W tym ośrodku wykonano w 2022 r. aż 121 przeszczepień nerki, z czego 30 (25%) opierało się na pobraniu narządu od żywego dawcy.

Cele główne projektu zostaną osiągnięte przez działania zmierzające do uzyskania stanu infrastruktury sprzętowej UCK WUM, umożliwiającego efektywne funkcjonowanie i udzielanie świadczeń medycznych w zakresie transplantologii na najwyższym poziomie. Zakres obejmuje zarówno odnowienie (wymianę) jak i uzupełnienie zasobów sprzętowych.

Cel na poziomie produktu zaplanowano do osiągnięcia do końca 2023 roku, rezultaty widoczne będą w niedalekiej przyszłości, oczekuje się ich już na początku roku 2025.

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty.

W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/  

lub wysłać wiadomość na adres: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IŻ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem.

Klauzula-Informacyjna stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego (kliknij tutaj).

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie:
lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mr.gov.pl
Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IŻ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem.

Klauzula-Informacyjna stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego (kliknij tutaj).