Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

W III kwartale 2018 roku zakończyła się rzeczowa realizacja projektu pn. Inwestycja w SOR SKDJ w Warszawie w celu wzmocnienia efektywności działania systemu PRM w województwie mazowieckim”. Dostarczono, zgodnie z założeniami projektu oraz zawartymi umowami z dostawcami dwa aparaty USG (mobilny oraz stacjonarny), zestaw kardiomonitorów 15-calowych oraz 12-calowych wraz z stanowiskami centralnego monitorowania. Projekt obejmował również dostawę wraz z instalacją tomografu komputerowego.

Wartość projektu wynosiła 4.612.956,84 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.690.365,47 zł, pozostałe 20% (922.591,37) to dofinansowanie wkładu własnego ze środków budżetu państwa, z części 46-Zdrowie.

Dzięki tej inwestycji Szpitalny Oddział Ratunkowy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego funkcjonujący w Zakładzie Leczniczym – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus dysponuje nowoczesnym sprzętem do diagnostyki i leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Informujemy także, że Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem.

Klauzula-Informacyjna stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego (kliknij tutaj).