CENTRALNY BLOK OPERACYJNY

Icon

Blok Operacyjny
Blok C, Piętro I

Skład Zespołu Centralnego Bloku Operacyjnego

Kierownik

dr n. med. Mariusz Grodzicki

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Joanna Jabłonowska

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Bloku Operacyjnego
tel. 22-599-25-61; fax. 22-599-25-81
e-mail: sekbo.csk[at]uckwum.pl