II KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Icon

Oddział Intensywnej Terapii

Icon

Oddział Pooperacyjny

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 20 01
e-mail: kait.csk[at]uckwum.pl