KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, GASTROENTEROLOGICZNEJ I ONKOLOGICZNEJ

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Icon

Blok B, Piętro III

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski
specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej

Z-ca Ordynatora

prof. dr hab. n. med. Paweł Nyckowski
specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej oraz specjalista transplantologii klinicznej

Kadra lekarska

prof. dr hab. n. med. Janusz Olędzki specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
dr hab. n.med. Michał Ławiński specjalista chirurgii ogólnej, specjalista gastroenterologii
dr n. med. Włodzimierz Cebulski specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Gustaw Lech specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
dr n. med. Marek Wroński specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
dr n. med. Tomasz Guzel specjalista chirurgii ogólnej, specjalista farmakologii klinicznej
dr n. med. Andrzej Chaber specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Bohdan Dąbrowski specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Waldemar Pawłowski specjalista chirurgii ogólnej
lek. Dominika Karkocha specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
lek. Michał Korba specjalista chirurgii ogólnej
lek. Łukasz Wysocki specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej
lek. Monika Wojtasik specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji w z chirurgii onkologicznej
lek. Marcin Makiewicz specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji w z chirurgii onkologicznej
lek. Andrzej Krajewski specjalista chirurgii ogólnej
lek. Małgorzata Potocka specjalista chirurgii ogólnej
lek. Sullivan Tadong specjalista chirurgii ogólnej
lek. Katarzyna Mech specjalista chirurgii ogólnej

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
Małgorzata Sitarczyk

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 22 57, 22 599 13 08
e-mail: kgo.csk[at]uckwum.pl