KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ, ENDOKRYNOLOGICZNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Icon

Blok B, Piętro IV

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka
specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, transplantologii klinicznej, angiologii

Kadra lekarska

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Grochowiecki specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, transplantologii klinicznej,
angiologii
prof. dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz
specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, transplantologii klinicznej
prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot
specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, transplantologii klinicznej, angiologii
prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, transplantologii klinicznej, angiologii
dr hab. n. med. Witold Chudziński
specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr hab. n. med. Ryszard Pogorzelski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr hab. n. med. Maciej Skórski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr hab. n. med. Sadegh Toutounchi specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Tomasz Brzeziński specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Milena Giedroyć w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
dr n. med. Wawrzyniec Jakuczun specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr med. Maciej Jędrasik specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Michał Kowalczewski specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
dr n. med. Jacek Kurnicki specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr med. Krzysztof Madej specjalista chirurgii ogólnej
dr med. Łukasz Romanowski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Jerzy Leszczyński specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Tomasz Ostrowski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr med. Bohdan Solonynko specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Małgorzata Szostek specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Dariusz Tomaszewski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
lek. Piotr Błachowicz w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Krzysztof Celejewski specjalista chirurgii ogólnej
lek. Jacek Dzwonkowski specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Hamid Feiz specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
lek. Jacek Jakubski w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Katarzyna Jama specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Daniel Jarosz w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Ewa Krajewska specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
lek. Michał Macech specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Magdalena Rongies-Kosmol specjalista chirurgii ogólnej
lek. Krzysztof Scheller specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Janusz Świątkiewicz specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
lek. Kamil Stępkowski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
lek. Łukasz Wielocha w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Tomasz Kawenka w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Klaudia Piszczelska w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Piotr Szostek w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Siavash Świeczkowski-Feiz w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Renata Kałuska

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. +48 22 599 24 67, 22 599 25 64
e-mail: chonet.csk[at]uckwum.pl
knt.csk[at]uckwum.pl
ke.csk[at]uckwum.pl