KLINIKA CHIRURGII SERCA, KLATKI PIERSIOWEJ I TRANSPLANTOLOGII

Oddział Kliniczny Kardiochirurgii

Oddział Kliniczny Torakochirurgii

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziałów Klinicznych
tel. 22 599 21 40, 599 21 41
e-mail: kkc.csk[at]uckwum.pl