KLINIKA CHIRURGII SERCA, KLATKI PIERSIOWEJ I TRANSPLANTOLOGII

Oddział Kliniczny Torakochirurgii

Icon

Oddział Kliniczny
Blok E, I Piętro

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk
specjalista kardiochirurg, transplantolog

Kierownik Oddziału Klinicznego

dr hab. n. med. Bartosz Kubisa
specjalista torakochirurg, transplantolog

Kadra lekarska

lek. med. Michalina Czarnecka specjalista torakochirurg, transplantolog
lek. med. Jerzy Feliks Bogdan specjalista torakochirurg, chirurg
ogólny

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Patrzyczna

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego
mgr Sylwia Pułas

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 21 40, 599 21 41
e-mail: kkc.csk[at]uckwum.pl