KLINIKA DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Oddział Kliniczny Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Icon

Oddział Kliniczny
Blok D, Piętro III

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

Kadra lekarska

lek. Sally Hammoud specjalista chorób wewnętrznych
dr n. med. Ewa Janeczko-Sosnowska specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
dr n. med. Jolanta Jurczyńska, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
dr n. med. Elżbieta Wójcik-Sosnowska specjalista chorób wewnętrznych
dr hab. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
dr n. med. Agnieszka B. Niebisz specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
dr Tamara Stasiak, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
dr Mateusz Kasprowicz specjalista chorób wewnętrznych

Kadra pielęgniarska

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Beata Kaniewska

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa,
Sekretariat Oddziału Klinicznego
Blok D, Piętro III, pok. 370
tel. 22 599 25 83
e-mail: kdw.csk[at]uckwum.pl