PRACOWNIA IMMUNOGENETYKI

Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Icon

Laboratorium

Icon

Ośrodek poszukująco-dobierający dawców komórek krwiotwórczych

Skład Zespołu Pracowni

Kierownik Pracowni Immunogenetyki

dr n. med. Marcelina Grabowska
specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej
tel. 22 599 14 20

Asystenci

mgr Dominika Moskalik-Kierat st. asystent, specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej
mgr Martyna Brzoza mł. asystent
mgr Anna Wasilewska mł. asystent

Technicy

Małgorzata Gwiazda st. tech. anal. med.

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Biuro Pracowni Immunogenetyki - Blok E, piętro I, pok. 1248
tel. 22 599 14 19
Laboratorium – Blok C, niski parter, pok. 16-18D
e-mail: immunogenlab.csk[at]uckwum.pl