KLINIKA KARDIOCHIRURGII

Oddział Kliniczny Kardiochirurgii

Icon

Oddział Kliniczny
Blok E, I Piętro

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

dr hab. n. med. Piotr Hendzel

Kadra lekarska

dr n. med. Radosław Wilimski  – zastępca Kierownika, specjalista kardiochirurg
dr hab. n. med. Romuald Cichoń specjalista kardiochirurg
dr n. med. Paweł Czub specjalista kardiochirurg
dr n. med. Anna Słowikowska specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii
lek. Adam Arendarczyk specjalista kardiochirurg
lek. Zbigniew Popiel specjalista kardiochirurg
lek. Artur Rymsza specjalista kardiochirurg
lek. Sabina Sadecka w trakcie specjalizacji
lek. Mateusz Wondołkowski w trakcie specjalizacji
lek. Karolina Żbikowska w trakcie specjalizacji

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Patrzyczna

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii
mgr Sylwia Pułas

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 21 40, 599 21 41
e-mail: kkc.csk[at]uckwum.pl