KLINIKA KARDIOCHIRURGII

Oddział Kliniczny Kardiochirurgii

Icon

Oddział Kliniczny
Blok E, I Piętro

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

dr hab. n. med. Piotr Hendzel

Kadra lekarska

dr n. med. Franciszek Majstrak – zastępca Kierownika, specjalista kardiochirurg
dr hab. n. med. Romuald Cichoń specjalista kardiochirurg
dr n. med. Radosław Wilimski specjalista kardiochirurg
dr n. med. Paweł Czub specjalista kardiochirurg
dr n. med. Anna Słowikowska specjalista chorób wewnętrznych specjalista kardiologii
lek. Artur Rymsza specjalista kardiochirurg
lek. Zbigniew Popiel specjalista kardiochirurg
lek. Adam Arendarczyk specjalista kardiochirurg

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Patrzyczna

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii
Małgorzata Krześniak

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 21 40, 599 21 41
e-mail: kkc.csk[at]uckwum.pl