KLINIKA NEUROLOGII

Icon

Oddział Kliniczny
Neurologii
Blok D, Piętro VII

Icon

Oddział Kliniczny
Udarowy

Icon

Oddział Kliniczny Intensywnej Opieki
Neurologicznej (OION)

Icon

Oddział Kliniczny Chorób Rzadkich
Nerwowo–Mięśniowych dla Dzieci

Icon

Oddział Kliniczny Chorób Rzadkich
Nerwowo–Mięśniowych dla Dorosłych

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
Blok D, piętro VII
tel. 22 599 28 58
e-mail: kn.csk[at]uckwum.pl
Rejestracja Poradni Neurologicznej
tel. 22 599 10 50, infolinia 22 460 80 00
e-mail: rejestracja.neuro.csk[at]uckwum.pl