KLINIKA NEUROLOGII

Icon

Oddział Kliniczny
Neurologii

Icon

Pododdział
Udarowy

Icon

Pododdział Chorób Nerwowo
– Mięśniowych Dzieci

Icon

Pododdział Intensywnej Opieki
Neurologicznej (OION)

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 28 58
e-mail: kn.csk[at]uckwum.pl