KLINIKA NEUROLOGII

Icon

Oddział Kliniczny
Neurologii

Icon

Oddział Kliniczny
Udarowy

Icon

Oddział Kliniczny Intensywnej Opieki
Neurologicznej (OION)

Icon

Oddział Kliniczny Chorób Rzadkich
Nerwowo–Mięśniowych dla Dzieci

Icon

Oddział Kliniczny Chorób Rzadkich
Nerwowo–Mięśniowych dla Dorosłych

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 28 58
e-mail: kn.csk[at]uckwum.pl