ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Pracownia Badań Scyntygraficznych i Radioizotopowych

Pracownia
PET

Skład Zespołu Zakładu Medycyny Nuklearnej

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki
specjalista medycyny nuklearnej

Zastępca Kierownika Zakładu

dr n. med. Maria Teresa Płazińska
specjalista medycyny nuklearnej

Kadra lekarska

dr hab. n. med. Jolanta Kunikowska specjalista medycyny nuklearnej
dr n. med. Małgorzata Kobylecka specjalista medycyny nuklearnej
dr n. med. Joanna Mączewska specjalista medycyny nuklearnej
lek. med. Katarzyna Fronczewska specjalista medycyny nuklearnej

 

 

Lekarze w trakcie specjalizacji

lek. med. Urszula Kozicka
lek. med. Kacper Pełka

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Dorota Kubik

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
parter, blok E
Sekretariat Zakładu: tel. 22 599 22 70
Rejestracja: tel. 22 599 23 74
Poradnia: tel. 22 599 22 08, 22 599 12 08
e-mail: zmn.csk[at]uckwum.pl