ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Pracownia Badań Scyntygraficznych i Radioizotopowych

Pracownia
PET

Skład Zespołu Zakładu Medycyny Nuklearnej

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki
specjalista medycyny nuklearnej

Zastępca Kierownika Zakładu

dr n. med. Maria Teresa Płazińska
specjalista medycyny nuklearnej

Kadra lekarska

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kunikowska specjalista medycyny nuklearnej
dr hab. n. med. Małgorzata Kobylecka specjalista medycyny nuklearnej
dr n. med. Joanna Mączewska specjalista medycyny nuklearnej
dr n. med. Zuzanna Rymarczyk specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Katarzyna Fronczewska specjalista medycyny nuklearnej
lek. med. Kacper Pełka w trakcie specjalizacji
lek. Konrad Giełdowski
lek. Michał Kocemba

Inspektor Ochrony Radiologicznej

Piotr Czwarnowski

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Dorota Kubik

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
parter, blok E
Sekretariat Zakładu: tel. 22 599 22 70
Rejestracja pracowni badań PET/CT i scyntygrafii: tel. 22 599 23 74
Poradnia Radioizotopowa: wizyty lekarskie, leczenie: tel. 22 599 22 08, 22 599 12 08
e-mail: zmn.csk[at]uckwum.pl