II ZAKŁAD RADIOLOGII KLINICZNEJ

Pracownia Radiologii Konwencjonalnej

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia Densytometrii

Publikacje

Skład Zespołu Zakładu

Kierownik Zakładu

dr hab. n. med. Magdalena Januszewicz

Koordynatorzy Pracowni

Koordynator Pracowni Radiologii Konwencjonalnej:
lek. med. Piotr Kulisiewicz

Koordynator Pracowni Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej:
dr n. med. Maciej Jaworski

Koordynator Pracowni Rezonansu Magnetycznego:
dr n. med. Edyta Maj

Koordynator Pracowni Tomografii Komputerowej:
dr n. med. Joanna Podgórska

Kadra lekarska

prof. dr hab. med. Ryszard Pacho
dr hab. n. med. Laretta Grabowska-Derlatka
dr hab. n. med. Magdalena Januszewicz
dr n. med. Justyna Czerniawska
dr n.med. Maciej Jaworski
dr n. med. Andrzej Liziniewicz
dr n. med. Rafał Maciąg
dr n.med. Edyta Maj
dr n.med. Krzysztof Milczarek
dr n. med. Joanna Podgórska
dr n. med. Magdalena Puławska-Stalmach
dr n. med. Grzegorz Rosiak
dr n. med. Anna Stadnik
dr n. med. Małgorzata Żukowska
dr n. med. Jarosław Żyłkowski
lek. med. Robert Antoniak
lek. med. Romuald Burdach
lek. med. Irena Chlipała-Nitek
lek. med. Sylwia Cygal-Lech
lek. med. Karolina Dąbek
lek. med. Alicja Dryjańska
lek. med. Katarzyna Gawrońska
lek. med. Krzysztof Gibiński
lek. med. Marta Hałaburda-Rola
lek. med. Karolina Jakoniuk-Głodała
lek. med. Piotr Janiszewski
lek. med. Monika Kazbieruk
lek. med. Anna Kolasa
lek. med. Dariusz Konecki
lek. med. Krzysztof Korzeniowski
lek. med. Piotr Kulisiewicz
lek. med. Anna Kwaśniewska
lek. med. Krzysztof Lamparski
lek. med. Vadym Matsibora
lek. med. Monika Odyniec-Nowacka
lek. med. Katarzyna Pronobis-Koper
lek. med. Edyta Rosiak
lek. med. Katarzyna Rowińska-Berman
lek. med. Barbara Szemplińska
lek. med. Katarzyna Ukalska-Matsibora
lek. med. Emilia Wnuk
lek. med. Marzena Ziółkowska
lek. med. Agnieszka Żmigrodzka-Lewandowska
lek. med. Joanna Żuchowska

Kierownik Zespołu Techników

Karina Mikulska-Klatt

Inspektor Ochrony Radiologicznej

Dagmara Bogucka
kom. 516 636 484

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
REJESTRACJA pracowni radiologii konwencjonalnej tel. 22 599 24 11, 22 599 24 21
REJESTRACJA pracowni rezonansu magnetycznego tel. 22 599 18 53
REJESTRACJA pracowni tomografii komputerowej tel. 22 599 22 11
REJESTRACJA pracowni ultrasonografii tel. 22 599 27 41
Sekretariat Zakładu tel. 22 599 23 00
e-mail: zrk.csk[at]uckwum.pl