PORADNIA LECZENIA BÓLU

Nasz Zespół

Lekarze

Ze Szpitalem Dzieciątka Jezus i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym jestem związany od początku mojej drogi zawodowej. Pracując tu, uzyskałem tytuł Specjalisty z Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Farmakologii Klinicznej i Medycyny Ratunkowej. W 2008 roku ukończyłem również studia podyplomowe Medycyna Bólu w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2021 roku uzyskałem dyplom Polskiego Towarzystwa Akupunktury.

Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, European Pain Federation (EFIC), Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (PTBB) i Sekcji Interwencyjnej PTBB której jestem prezesem.

Jestem autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji i doniesień zjazdowych.

Piastuję  również stanowiska  kierownika  Zakładu Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wykładowcy w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie, Sędziego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie.

Jestem absolwentem, organizatorem a także wykładowcą i instruktorem wielu polskich i międzynarodowych kursów dotyczących interwencyjnych metod leczenia bólu. W Poradni Leczenia Bólu Szpitala Dzieciątka Jezus zajmuję się w szczególności metodami interwencyjnymi leczenia bólu z udziałem technik wizualizacji, współdziałaniem leków w terapii bólu, medycyną zintegrowaną. Poza leczeniem bólu przewlekłego zajmuję się również znieczuleniem pacjentów do operacji ortopedycznych (w szczególności znieczuleniem regionalnym) oraz leczeniem bólu ostrego (urazowego i pooperacyjnego).

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Po stażu podyplomowym w 1993 roku rozpocząłem pracę na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Warszawskim Szpitalu Bródnowskim gdzie uczestniczyłem w organizacji pierwszej poradni leczenia bólu w szpitalu. Po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w 2000 roku pracuję w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, początkowo na etacie szpitalnym, następnie na naukowo-dydaktycznym Akademii Medycznej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2008 roku ukończyłem studia podyplomowe Medycyna Bólu w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jestem aktywnym członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej i Leczenia Bólu (ESRA), Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (IASP), Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (PTBB) i Sekcji Interwencyjnej PTBB zajmującej się promowaniem i rozwojem leczenia bólu metodami zabiegowymi, autorem doniesień naukowych, czynnym uczestnikiem krajowych i międzynarodowych zjazdów i konferencji poświęconych tematyce bólu.

Jestem absolwentem a także wykładowcą i organizatorem wielu polskich i międzynarodowych kursów dotyczących interwencyjnych metod leczenia bólu. W Poradni Leczenia Bólu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus zajmuję się w szczególności metodami interwencyjnymi leczenia bólu, w tym zabiegami krioablacji. Poza leczeniem bólu przewlekłego zajmuję się znieczuleniem pacjentów do operacji z zakresu chirurgii szczękowej i transplantologii oraz zagadnieniami leczenia bólu ostrego (pooperacyjnego).

Godziny przyjęć: czwartek 9.00-14.00

Godziny przyjęć: środa 9.00 – 14.00

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczęłam w szpitalu Centrum Zdrowia Dziecka na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, gdzie uzyskałam tytuł specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii. W CZD zdobywałam także doświadczenie w zakresie leczenia bólu ostrego i przewlekłego  u dzieci pracując w rozwijającej się Poradni Leczenia Bólu.

Od kilkunastu lat pracuję w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, jestem również członkiem zespołu leczącego w tutejszej Poradni Leczenia Bólu.

Ukończyłam studia podyplomowe Medycyna Bólu w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ukończyłam dwuletni podstawowy kurs akupunktury organizowany przez Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Akupunktury.

Jestem członkiem  PTBB, sekcji interwencyjnej PTBB. Uczestniczą w szkoleniach, kursach, konferencjach nieustająco podnosząc swoje kwalifikacje.

W Poradni Leczenia Bólu poza farmakoterapią czy stosowaniem metod interwencyjnych proponuję pacjentom z bólem przewlekłym o różnej etiologii leczenie akupunkturą wg zasad Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Godziny przyjęć: poniedziałek 9.00 – 14.00

Godziny przyjęć: czwartek 9.00-14.00

Psycholog

Jestem psychologiem w Poradni Leczenia Bólu. Konsultuję pacjentów oraz ich rodziny, którzy doświadczają przewlekłego bólu. Moja praca polega w dużej części na zrozumieniu oraz wsparciu psychologicznym. W ramach poradni prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową. Program terapii grupowej “Moje życie z bólem” jest autorskim programem, który powstał oparciu o doświadczenia nabyte podczas długoletniej pracy z pacjentami cierpiącymi dolegliwości bólowe.

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2003 roku, ze specjalnością z Neuropsychologii Klinicznej. Ukończyłem studia podyplomowe z arteterapii z elementami terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jestem certyfikowanym instruktorem Zen Mindfulness (uważności).

W ramach poradni prowadzę diagnozę neuropsychologiczną oraz rehabilitację zaburzeń pamięci czy koncentracji. Prowadzę psychoterapię osób z zaburzeniami somatycznymi, depresyjnymi, lękowymi, związanymi ze stresem oraz wydarzeniami traumatycznymi. Prowadzę terapię zarówno w języku polskim jak i angielskim. Najczęściej wykorzystuję metody Terapii Behawioralno Poznawczej, arteterapii, uważności (Mindfulness) oraz EMDR.

W pracy klinicznej staram się łączyć podejścia terapeutyczne w taki sposób, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb i predyspozycji moich pacjentów. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji z psychoterapii integracyjnej w ujęciu „terapii trzeciej fali”, metody powstałej na gruncie Terapii Behawioralno Poznawczej (CBT), uwzględniającej m.in.: Terapię opartą na Akceptacji i Zaangażowaniu (ACT), Dialektyczną Terapię Behawioralną (DBT) oraz Dialog Motywacyjny (DM).

Swoje doświadczenie kliniczne zdobywałem zarówno w Polsce jak i za granicą (Wielka Brytania). Moje pierwsze doświadczenie kliniczne zdobywałem w Poradni Seksuologicznej i Patologii Więzi Międzyludzkich Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMKP. Podczas mojego długiego pobytu w Anglii pracowałem między innymi dla Headway Dorset gdzie jako psycholog zajmowałem się diagnozą oraz terapią osób z uszkodzeniami mózgu. Po powrocie do Polski pracowałem między innymi w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, gdzie zajmowałem się tworzeniem Programu Profilaktyki i Leczenia Bólu.

Jestem autorem i współautorem publikacji dotyczących psychologicznych aspektów leczenia dolegliwości bólowych. Prowadziłem zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczące roli psychologa w rehabilitacji.

Kadra pielęgniarska

Anna Kaszyńska
Tomasz M. Danielewicz

Recepcja

Barbara Urbaniak

Skontaktuj się z nami

Adres: Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
Pawilon 11, parter
czynna poniedziałek-czwartek godz. 9.00-14.00
e-mail: rej.orto2.skdj[at]uckwum.pl
tel. 507 121 385, infolinia 22 4608000
Godziny pracy poradni:
Poniedziałek 9.00-14.00 – lek. med. Anna Dizner-Gołąb
Wtorek 9.00-14.00 – dr n.med. Marcin Kołacz
Środa 9.00 – 12.00 (akupunktura) 12.00- 16.00 – lek. med. Beata Byszewska
Czwartek 9.00-14.00 – lek. med. Kinga Olczyk-Miiller, lek. med. Katarzyna Baścik
Piątek 9.00-14.00 – dr hab. n. med. Dariusz Kosson
Psycholog mgr Krzysztof Wesołowski – wtorek , czwartek 9.00 -13.00