Wzmocnienie efektywności i dostępności procedur medycznych w zakresie opieki, pooperacyjnej i intensywnej terapii oraz diagnostyki obrazowej w SP CSK w Warszawie

Tytuł: „Wzmocnienie efektywności i dostępności procedur medycznych w zakresie opieki, pooperacyjnej i intensywnej terapii oraz diagnostyki obrazowej w SP CSK w Warszawie”

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Wartość projektu: 9 196 000 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 7 816 600 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

POIiŚ, działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Cel projektu:

zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych procedur medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej z zakresu :

 • diagnostyki obrazowej dla Zakładu Radiologii Klinicznej oraz
 • opieki pooperacyjnej w tym intensywnej terapii w stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjentów

W ramach realizacji projektu Szpital zakupi sprzęt i aparaturę medyczną w zakresie:

 • Wielorzędowy tomograf komputerowy
 • Aparaty USG z opcją dopplerowską
 • Systemy monitorowania pacjenta
 • Respiratory
 • Defibrylatory
 • Specjalistyczne łóżka z wyposażeniem

Jest to wieloprofilowy szpital kliniczny zajmujący się leczeniem i rehabilitacją osób w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii, audiologii i foniatrii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, kardiochirurgii, medycyny nuklearnej, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, onkologii klinicznej, otorynolaryngologii, radiologii i diagnostyki obrazowej, rehabilitacji medycznej, alergologii, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, chorób płuc, diabetologii, endokrynologii, hematologii, kardiologii i kardiologii inwazyjnej, nefrologii, transplantologii klinicznej, logopedii.

Szpital oferuje:

 • kompleksowe podejście do procesu diagnozowania, leczenia i rehabilitacji
 • szeroki zakres specjalistycznych zabiegów i badań
 • porady specjalistów najwyższej klasy
 • usługi świadczone w formie stacjonarnej i ambulatoryjnej
 • wysoką jakość opieki potwierdzaną od lat przez naszych pacjentów

Szpital wyróżnia się tym, że:

 • należy do „rodziny szpitali akademickich”
 • posiada unikalne metody leczenia i diagnozowania, w tym procedury wysoko specjalistyczne
 • został zatwierdzony jako zgodny z normą zarządzania jakością ISO 9001:2000; system zarządzania jakością obejmuje świadczenie usług medycznych z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego i zamkniętego oraz diagnostyki i rehabilitacji.

Realizacja projektu wpłynie na bezpieczne przeprowadzanie zabiegów z zakresu przede wszystkim onkologii, kardiologii, i neurologii oraz na poprawę zdrowia hospitalizowanych pacjentów.

Projekt realizowany będzie w latach 2014 – 2015, w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.02.00-00-002/14-00, podpisanej 29 sierpnia 2014 roku.