Spotkanie prasowe „Solidarnie dla transplantacji”

13 czerwca 2019 roku w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM odbyło się spotkanie prasowe z okazji otwarcia wystawy „Solidarnie dla transplantacji” – wczoraj i dziś, ponad pół wieku historii polskiej medycyny transplantacyjnej”. Podczas spotkania przedstawione zostały również statystyki dotyczące liczby transplantacji wykonanych w UCK WUM w 2018 roku oraz informacje na temat setnego małoinwazyjnego pobrania nerki od żywego dawcy w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM, wykonanego 3 czerwca 2019 roku.

Elementem spotkania była także prezentacja ławki – symbolu poprzedniej kampanii Ministerstwa Zdrowia „Zgoda na Życie” – multimedialnej instalacji z nagranymi historiami osób po transplantacjach narządów, która znalazła swoje miejsce przy ul. Jana Nielubowicza na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  WUM.

W spotkaniu prasowym prowadzonym przez dr. Roberta Tomasza Krawczyka – Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM uczestniczyli: prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM, Magdalena Kramska – Naczelnik Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia, prof. Sławomir Nazarewski – Konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej; Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM, prof. Krzysztof Zieniewicz – Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby CSK UCK WUM, dr hab. Jarosław Czerwiński – Dyrektor ds. medycznych Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”, Maciej Zabelski – dyrektor CSK UCK WUM, mgr Krzysztof Zając – koordynator transplantacyjny – Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby CSK UCK WUM oraz Adam Jeż – pacjent po transplantacji wątroby wraz z rodziną.

Spotkanie było częścią kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Zdrowia  „Solidarnie dla transplantacji”, mającej na celu upowszechnienie i promocję wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej oraz wzrost poparcia społecznego dla dawstwa narządów, komórek i tkanek.

Wystawa

Historia transplantologii w Polsce ma ponad pół wieku. W Polsce, w latach 60-tych, na fali osiągnięć światowych, podjęto pionierskie próby przeszczepiania narządów. 26 stycznia 2019 roku minęły dokładnie 53 lata od pierwszej udanej transplantacji – tego dnia prof. Jan Nielubowicz i prof. Tadeusz Orłowski z Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny)  po raz pierwszy z sukcesem przeszczepili nerkę. Od tego czasu polska transplantologia rozwinęła się w imponującym stylu. Historia osiągnięć polskiej transplantologii (do roku 2017) została przedstawiona w postaci multimedialnej instalacji, która do końca 2020 roku będzie podróżować po polskich miastach.

Statystyki dotyczące liczby transplantacji wykonanych w UCK WUM w 2018 roku

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku przeszczepiono 164 wątroby od zmarłego dawcy (134 CSK i 30 SKDJ) oraz 21 wątrób od żywego dawcy (program realizowany z Centrum Zdrowia Dziecka). Łącznie w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby CSK UCK WUM wykonano 2176 przeszczepień wątroby, w tym w 2019 roku (do 2 czerwca) 70 transplantacji. Klinika, kierowana przez prof. Krzysztofa Zieniewicza w 2018 roku była jednym z największych ośrodków przeszczepiania wątroby w Europie. W ramach programu przeszczepiania wątroby od dawcy żywego, prowadzonego od 1999 roku przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby CSK UCK WUM wraz z Kliniką Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, przeszczepiono 367 fragmentów wątroby. W Centrum Zdrowia Dziecka w 2018 roku wykonano 11 przeszczepień wątroby od zmarłego dawcy i 41 nerek (w tym 6 od żywego).

Setne małoinwazyjne pobranie nerki od żywego dawcy w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

W Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM kierowanej przez prof. Sławomira Nazarewskiego, 3 czerwca 2019 roku, po raz setny pobrano nerkę do przeszczepienia od żywego dawcy metodą  wideoskopową z asystą ręczną. Metoda ta została po raz pierwszy w Polsce zastosowana właśnie w tej Klinice 18 czerwca 2003 roku. Wówczas nerkę pobierał ówczesny dr n. med. Sławomir Nazarewski, a przeszczepiał prof. Jacek Szmidt. Od czerwca 2011 roku jest to metoda stosowana rutynowo. Pozwala na znacznie mniejszy uraz operacyjny, szybszą rekonwalescencję i większy komfort żywego dawcy, który jako osoba całkowicie zdrowa oczekuje idealnego wyniku operacji.  Jubileuszową, setną operację wykonał Zespół kierowany przez dr hab. Tomasza Jakimowicza, pacjentem był 40-letni ojciec, oddający nerkę dla córki. Przeszczepienie zostało wykonane w IP Centrum Zdrowia Dziecka przez zespół prof. Piotra Kalicińskiego z Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Dawca w drugiej dobie po operacji został wypisany do domu. Pobranie nerki od żywego dawcy jest operacją rzadko wykonywaną w Polsce, rocznie w naszym kraju przeprowadza się około 50-60 takich zabiegów, z czego kilkanaście w Klinice Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej, która może pochwalić się największym w Polsce doświadczeniem w tego typu operacjach wykonywanych metodą wideoskopową.

Galeria zdjęć z setnego małoinwazyjnego pobrania nerki od żywego dawcy: https://wum.edu.pl/2019-06-13-setne-maloinwazyjne-pobranie-nerki-od-zywego-dawcy-w-klinice-chirurgii-ogolnej-naczyniowe

Materiały Biura Prasowego WUM