Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  od wielu lat prowadzone są badania naukowe dotyczące patogenezy, innowacyjnej diagnostyki oraz nowatorskich sposobów terapii pacjentów z chorobami rzadkimi. Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mają pod opieką ponad 20 tysięcy pacjentów cierpiących na takie choroby. 25 marca 2022 na WUM miała miejsce konferencje z udziałem  ekspertów w dziedzinie chorób rzadkich, która zainaugurowała działalność Centrum Doskonałości WUM ds. Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych  Powstanie centrum otworzyło kolejne szanse na to, żeby pacjenci z rzadkimi schorzeniami mogli być szybciej diagnozowani i lepiej leczeni. – Taka inicjatywa to dla nich „być albo nie być” – stwierdził Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich oraz Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN.

Prof. Piotr Pruszczyk prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii oraz przewodniczący Rady Centrum Doskonałości WUM ds. Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych zapewnił, że w  ramach centrum  możemy zagwarantować chorym ciągłość opieki medycznej na wszystkich etapach życia oraz zagwarantować wielospecjalistyczne leczenie.

Więcej na ten temat w wywiadzie z profesorem Piotrem Pruszczykiem „ Choroby rzadkie paradoksalnie są dość częste” https://www.wum.edu.pl/node/16955?fbclid=IwAR3MV134F4LYX8ZeoqPxtyFcFc34Z9G9tsCP-Udhft_NvZdhqiwLDhKkfxA