Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymało certyfikat potwierdzający spełnienie przez UCK WUM standardów akredytacyjnych dla diagnostyki patomorfologicznej w zakresie działalności Uniwersyteckiego Centrum Patomorfologii

Certyfikat wydany w ramach projektu pn. „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 (PO WER).

Certyfikat do pobrania >>