30 września 2021 roku,  w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawie, miała miejsce uroczystość wręczenia nagród w konkursie Inspiracje 2020. Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM został laureatem aż w trzech kategoriach. Nagrody Inspiracje są elementem programu „Bezpieczny Szpital Przyszłości”, prowadzonego przez Idea Trade od 2015 roku. To program edukacyjny kierowany do osób zarządzających szpitalami i odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w swoich placówkach.

Z radością i dumą informujemy, że otrzymaliśmy następujące nagrody:

  • miejsce w kategorii „Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia” za projekt „ Badanie EPISTOP”. Jest to pierwszy międzynarodowy program naukowo-badawczy poświęcony mechanizmom rozwoju padaczki od momentu pierwszych zmian w mózgu, ale przed pojawieniem się napadów drgawek. W projekcie badano niemowlęta ze stwardnieniem guzowatym, przed ukończeniem 4 miesiąca życia. EPISTOP miał swój początek w IPCZD i od kilku lat jest kontynuowany również w UCKWUM. Nagrodę odebrali: profesor dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak Kierownik Oddziału Klinicznego Neurologii Dziecięcej i Pediatrii w DSK UCK WUM oraz dr n. med. Monika Wanke-Rytt Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
  • Miejsce w kategorii „Innowacyjny szpital – zarządzanie” za projekt „ Postępowanie z pacjentem hospitalizowanym w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego (OPRWR) dla dzieci i młodzieży dla dzieci z podejrzeniem zachorowania lub z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19”. Nagrodę odebrała dr n. med. Monika Wanke-Rytt, która jest również przewodniczącą Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych w DSK UCK WUM

ORAZ

  • Zostaliśmy uhonorowani dyplomem Finalisty  w kategorii „ Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych” za „ Monit zakażeń”. Nagrodę odebrała Ewa Kasztelan-Wierzbicka Kierownik Działu Jakości – Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Opieki UCK WUM.

Organizatorem Konkursu Inspiracje jest firma Idea Trade, koordynator Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości. Przewodniczącym kapituły oraz patronem honorowym jest dr Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Patronat honorowy nad Inspiracjami 2020 objęli Narodowy Fundusz Zdrowia,  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.