W ramach wizyty studyjnej Specjaliści z Perinatalnego Centrum Medycznego we Lwowie odwiedzili Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM. W najbliższej przyszłości planowana jest rozbudowa i modernizacja lwowskiego Centrum, poszerzenie zakresu specjalizacji, stworzenie nowoczesnej placówki medycznej wyposażonej w innowacyjny sprzęt i technologię zapewniającą wielospecjalistyczną opiekę medyczną dla niemowląt i dzieci. Lwowskie Centrum Perinatalne musi sprostać nowym wyzwaniom opieki medycznej w warunkach wojny oraz zwiększonej liczbie pacjentów pediatrycznych spowodowanej wewnętrzną migracją. W grudniu 2022r. w Centrum otwarto pierwszy bank mleka kobiecego we Lwowie. Udało się to dzięki współpracy z Fundacją Bank Mleka Kobiecego kierowaną przez dr hab. n. biol. Aleksandrę Wesołowską z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wsparciu merytorycznemu naszych specjalistów w dziedzinie neonatologii, perinatologii oraz żywienia. Osobiste spotkanie z kadrą medyczną, techniczną oraz zarządzającą Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego stało się okazją do wymiany cennych informacji merytorycznych, które pomogą w stworzeniu awangardowej placówki medycznej na wzór naszego szpitala, który jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków w Polsce i w Europie.