Zatwierdzony do finansowania projekt dotyczy badania klinicznego MERMAID1, w ramach którego dorośli chorzy na ostrą białaczkę limfoblastyczną B-komórkową i chłoniaka Burkitta oporne na chemioterapię będą leczeni jedną z najbardziej innowacyjnych terapii przeciwnowotworowych z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanych limfocytów pacjenta – tzw. limfocytów CAR-T. Limfocyty będą modyfikowane konstruktem kodującym receptor skierowany przeciwko cząsteczkom CD19 obecnym na powierzchni limfocytów B i nowotworów z nich się wywodzących. Badanie będzie prowadzone w konsorcjum złożonym z WUM/UCK WUM, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz Narodowego Instytutu Onkologii, a limfocyty CAR-T będą po raz pierwszy wytwarzane w Polsce. UCK WUM będzie głównym ośrodkiem prowadzącym terapię.