Planem zdjęciowym dla trzyminutowego spotu „Jestem lekarzem, jestem człowiekiem” był działający na pełnych obrotach SOR w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus UCK WUM. To tu, na prośbę Okręgowej Izby Lekarskiej, znani bohaterowie kultowego filmu „Bogowie” ponownie stanęli przed kamerami. Tym razem po to, by z lekarzy zdjąć obowiązek bycia Bogiem i pokazać ten zawód bez magii i stereotypów. Celem  filmu,  co podkreśla Łukasz Jankowski – prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, było pokazanie  jak trudna jest w dzisiejszej rzeczywistości praca lekarza. „Lekarze nie są impregnowani na emocje. Systemowe niedostatki, gnanie z dyżuru na dyżur, braki kadrowe, to problemy, z którymi się zmagają”.  Film ma pomóc pacjentom lepiej to zrozumieć i zbudować most między nimi a medykami.

Pomysłodawcą i autorem kreacji jest Anna Gołębicka ekspert komunikacji i zarządzania od lat pracująca z branżą medyczną. Ukazanie perspektywy pracy lekarza z poziomu 24 godzinnego dyżuru, pokoju lekarskiego ma pomóc „uczłowieczyć” go  w oczach pacjenta. Chodzi o to, by  pacjenci, którzy padają ofiarą złej organizacji, braku personelu, nieholistycznego systemu dostrzegli, że nie wszystko powinno spoczywać jedynie na barkach lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego.

Film powstał dzięki otwartości Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, ale również w wyniku obserwacji i badań nastrojów społecznych w środowisku lekarzy i pacjentów dotyczących organizacji pracy w szpitalu i poradni oraz konieczności zatrudnienia się w kilku miejscach naraz. Kolejne fale Covid-19 jeszcze bardziej pogłębiły problemy związane z wykonywaniem tego zawodu. Spot ma pokazać, że mimo iż panuje pewne niezrozumienie dla pracy medyków zawsze stoją oni z pacjentami po tej samej stronie.

Reżyseria: „Jestem lekarzem, jestem człowiekiem” Łukasz Palkowski