18 maja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Jednym z nominowanych był prof. nauk medycznych i o zdrowiu Michał Grąt z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM, dyrektor Szkoły Doktorskiej WUM.

Prof. Michał Grąt jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To wybitny klinicysta, chirurg i naukowiec. Swoją działalność badawczą rozpoczął już na studiach. Uzyskał za nią wiele cennych wyróżnień, jak: Diamentowy Grant czy Laur Medyczny im. dr. Wacława Mayza przyznawany przez Polską Akademię Nauk. Od początku koncentrował się głównie na tematach związanych z chirurgią wątroby i dróg żółciowych. W 2013 roku, niemal rok po zakończeniu studiów, uzyskał stopień doktora. Badania będące podstawą rozprawy doktorskiej pozwoliły na wypracowanie nowych międzynarodowych kryteriów kwalifikacji chorych z rakiem wątrobowokomórkowym do transplantacji wątroby. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Profesor Michał Grąt pracę naukową ściśle łączy się z pracą kliniczną. „Poszukuję czynników, które wpływają na wyniki naszego leczenia operacyjnego, zarówno czynników technicznych, tak abyśmy mogli przeprowadzać lepsze operacje, jak i czynników natury biologicznej, żebyśmy mogli lepiej prognozować wyniki leczenia onkologicznego chorych na nowotwory wątroby i dróg żółciowych”. Profesor jest autorem licznych nowatorskich badań nad leczeniem oraz patogenezą nowotworów i marskości wątroby. Zastosował po raz pierwszy w Polsce prawostronną hemihepatektomię techniką laparoskopową u pacjenta z rzadkim agresywnym nowotworem wątroby o cechach raka wątrobowokomórkowego i raka dróg żółciowych. Przeprowadził również pierwszą w Polsce poszerzoną prawostronną hemihepatektomię techniką laparoskopową  po wcześniejszej embolizacji żył wątrobowych. Przykłada szczególną uwagę do rozwoju programu laparoskopowych resekcji wątroby na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Kolejnym istotnym zakresem działalności prof. Michała Grąta jest dążenie do zminimalizowania zakażeń pooperacyjnych. Doprowadził do przeprowadzenia w Klinice pierwszego na świecie badania wskazującego na technikę zamykania powłok brzusznych, która ogranicza ryzyko zakażeń rany pooperacyjnej.

Prezydent RP nadaje tytuły profesorskie na podstawie wniosku Rady Doskonałości Naukowej. Decyzję podejmuje w formie postanowienia, wcześniej kontrasygnowanego przez Prezesa Rady Ministrów. Indywidualne akty nadające tytuł profesorowie nominowani do tytułu odbierają z rąk Prezydenta.

Wręczenie aktów nominacyjnych można obejrzeć na stronie Prezydenta RP.