Nasi Przyjaciele z Fundacji Ronalda McDonalda przekazali w dniu dzisiejszym Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu UCK WUM dar w postaci 12 tysięcy masek ochronnych.

„Fundacja jest jak zawsze z nami, staje na wysokości zadania i nie opuszcza nas w największej potrzebie. Dar tysięcy sztuk masek ochronnych dla naszego szpitala ma szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach. To jest jeszcze jeden dowód, że możemy zawsze liczyć na ludzi skupionych wokół Fundacji. Wszystkim inicjatorom i darczyńcom w imieniu własnym, pracowników oraz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM serdecznie dziękuję – powiedział podczas przekazywania partii masek dyrektor szpitala Robert Tomasz Krawczyk

Inicjatywa Fundacji była możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu i wsparciu finansowemu darczyńców. Pieniądze na zakup pierwszej partii tysięcy masek ochronnych dla szpitali przekazali solidarnie polscy franczyzobiorcy McDonald’s. W kwestiach logistycznych nieocenionej pomocy udzielili wolontariusze Fundacji z firmy UPS.
Pięknie dziękujemy za serce i pomoc Fundacji Ronalda McDonalda, wszystkim Darczyńcom i Wolontariuszom Fundacji z firmy UPS Polska.