W Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej UCK WUM zespół pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Piotra Radziszewskiego, przeprowadził po raz pierwszy w Polsce zabieg neuromodulacji krzyżowej. Pozwoli to chorej z nietrzymaniem moczu na znaczącą poprawę komfortu życia przez kolejne 15 lat.

Neuromodulacja nerwów krzyżowych polega na wszczepieniu stymulatora, który wysyła impulsy elektryczne do nerwów krzyżowych. Pomaga to przywrócić ich właściwą aktywność, a co za tym idzie prawidłowe funkcjonowanie dolnych dróg moczowych i dna miednicy. Neuromodulację stosuje się głównie u pacjentów z pęcherzem nadaktywnym, którzy nie reagują na inne formy terapii (farmakologiczną, behawioralną, etc.). Z zabiegu skorzystała pacjentka chorująca na stwardnienie rozsiane, cierpiąca z powodu kombinowanego nietrzymania moczu. Tak naprawdę dla tej chorej neuromodulacja nerwów krzyżowych okazała się jedynym rozwiązaniem. Prof. Radziszewski potwierdza, że u pacjentów neurogennych neuromodulacja wykazuje dużą, sięgającą 80% skuteczność.