Zespół z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM kierowanej przez prof. Michała Grąta został nagrodzony Portretem Polskiej Medycyny w kategorii Wydarzenie Roku przyznawanym przez portal Rynek Zdrowia. Nagrodzona procedura, którą przeprowadzono na początku tego roku, była skomplikowana i polegała na podziale narządu pobranego od zmarłego dawcy i przeszczepieniu prawej części wątroby dla jednego dorosłego biorcy i lewej części wątroby dla drugiego dorosłego biorcy. W zabieg zaangażowanych było 15 chirurgów, dwóch anestezjologów, radiolog, pięć instrumentariuszek, cztery anestetyczki. Oba fragmenty wątroby podjęły funkcję po przeszczepieniu, pacjenci zostali wypisani do domu w dobrym stanie, bez powikłań pooperacyjnych.

Rozpoczęcie programu przeszczepiania podzielonych wątrób było ogromnym wyzwaniem medycznym i organizacyjnym, możliwym do podjęcia dzięki doświadczeniu zespołu Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM w zakresie operacji wątroby i dróg żółciowych. W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano: „Metoda jest szansą na przeszczepienie wątroby dla chorych o niewielkiej masie ciała, szczególnie narażonych na zgon z powodu długiego oczekiwania na przeszczep. Rozpoczęcie programu transplantacji podzielonej wątroby pozwoli na zwiększenie liczby zabiegów, co ma niezwykle istotne znaczenie z uwagi na niewystarczającą liczbę dawców”.