Składa się z sześciu nowoczesnych i w pełni klimatyzowanych sal operacyjnych. Jego wyposażenie pozwoli na wykonanie wszystkich rodzajów zabiegów traumatologicznych i ortopedycznych w najbardziej optymalnych i aseptycznych warunkach. Ponadto zainstalowane na salach operacyjnych kamery umożliwią transmisję obrazu on-line dla celów dydaktycznych i naukowych. Na bloku znajduje się również sala wybudzeniowa dla pacjentów. W piątek, 3 czerwca, oficjalnie otworzono nowe pomieszczenia.

Gospodarzem wydarzenia był prof. Paweł Małdyk, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UCK WUM. W otwarciu udział wzięli prof. Wojciech Lisik, Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Paweł Włodarski, prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, Anna Łukasik, dyrektor UCK WUM, dr hab. Paweł Łęgosz, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Lokalizacji Lindleya oraz kierownicy klinik szpitalnych.

– Blok operacyjny został zaprojektowany w sposób jak najbardziej funkcjonalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi przy budowie tak specjalistycznych pomieszczeń. Otwarcie bloku niewątpliwie wpłynie na podniesienie standardów leczniczych świadczonych przez naszą Klinikę – mówi prof. Małdyk.

Inwestycja była realizowana od 2014 roku dzięki środkom uzyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.