W dniu wyborów, 7 kwietnia 2024 r. na terenie UCK WUM będą działały Obwodowe Komisje Wyborcze dedykowane dla pacjentów, personelu i rodziców/opiekunów pacjentów Centralnego Szpitala Klinicznego, Dziecięcego Szpitala Klinicznego oraz Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

1. W Centralnym Szpitalu Klinicznym, przy ul. Banacha 1a, w godzinach od 9:00 – 21:00 działać będą OKW nr 1117 oraz nr 1154

Punkt wyborczy OKW 1117 znajduje się w sali nr 31, w bloku D, na parterze. W tej komisji mogą głosować pacjenci i personel przebywający w bloku D w CSK oraz personel i rodzice/opiekunowie dzieci z DSK.

Punkt wyborczy OKW 1154 znajduje się w poczekalni przy Poradni Neurologii, w bloku A, na parterze (przy wejściu głównym do szpitala). W tej komisji mogą głosować pacjenci i personel przebywający w bloku B w CSK.

Urna pomocnicza dla pacjentów leżących oraz pacjentek uruchomiona będzie w godzinach 15:00-18:00

Listy pacjentów do których należy przyjść z urną pomocniczą prosimy dostarczyć do lokalu wyborczego 1117 lub 1154 w dniu wyborów w godzinach od 9:00–12:00

2. W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, przy ul. Lindleya 4, w godzinach od 9.00 – 21.00 działać będzie komisja nr 1116.

Punkt wyborczy znajduje się w poczekalni nr 2 przy Ambulatorium Ortopedycznym, w pawilonie nr 20 (główny budynek, parter).

Urna pomocnicza dla pacjentów leżących uruchomiona będzie w godzinach 15:00-18:00

Osoby uprawnione do głosowania zobowiązane są do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.