Każdego roku latem Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM podejmuje szczególne działania na rzecz promowania Honorowego Krwiodawstwa. Zapotrzebowanie na ten lek jest ogromne i aktualne przez cały rok, choć w okresie wakacji  rośnie. Dlatego też w ramach wsparcia dla działalności Publicznej Służby Krwi przed szpitalem w miesiącach letnich pojawia się mobilne centrum poboru krwi. Jak zawsze zgłosiło się wielu chętnych lekarzy i pielęgniarek gotowych podzielić się najcenniejszym z leków. Dzięki temu udało się pozyskać kilka litrów krwi. To jednocześnie dużo i wciąż za mało, by zaspokoić wszystkie potrzeby. Zachęcamy do udziału nie tylko w kolejnych akcjach, ale także do regularnego honorowego dawstwa. Warto uczestniczyć w tej inicjatywie, która służy drugiemu człowiekowi znajdującemu się w trudnych, związanych z chorobą, chwilach życia.

Podziękowanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie za aktywne zaangażowanie na rzecz promowania Honorowego Krwiodawstwa >>