Z ogromnym żalem żegnamy prof. dr. hab. n. med. Michała Matysiaka, lekarza wielkiego serca, uwielbianego przez najmłodszych pacjentów i cenionego przez ich rodziców, który był uosobieniem bezinteresowności, oddania, ciepła i troski. Profesor przez 20 lat kierował Katedrą i Kliniką Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii (2002-2022). Dzięki inicjatywom podjętym przez Profesora pacjenci Kliniki leczeni byli według najnowszych standardów europejskich i światowych, co znajdowało odbicie w osiąganych wynikach terapii. Profesor Michał Matysiak był Członkiem założycielem i Członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Członkiem zarządu Krajowego i Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Z inicjatywy, a następnie pod przewodnictwem Profesora powstała i działała Polska Pediatryczna Grupa ds. Nienowotworowych Chorób Układu Krwiotwórczego, zrzeszająca ośrodki hematologii dziecięcej w kraju i dążąca do poprawy diagnostyki oraz leczenia chorób hematologicznych u dzieci.

Straciliśmy niezwykłego i dobrego Człowieka. Dyrekcja i Społeczność Uniwersyteckiego Centrum Medycznego WUM składają Rodzinie i Bliskim najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia.