W rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w Polsce, przeprowadzonego w 1966 r w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej (obecnie WUM) w Warszawie, ustanowiony został w 2005 r. Ogólnopolski Dzień Transplantacji.  Jego ideą jest upowszechnienie w świadomości społecznej wiedzy na temat transplantacji i aktywności donacyjnej. Przeszczepienie narządów to niejednokrotnie ostatnia i jedyna szansa na polepszenie stanu zdrowia i uratowanie życia choremu. Transplantologia jest dziedziną medycyny, która nie ma szans rozwinąć się bez akceptacji społeczeństwa. W tym wypadku ludzie pomagają ludziom i bez ich dobrej woli niewiele można zrobić.

Jeden dawca może ocalić lub wydłużyć życie ośmiu osobom. Lekarze apelują do pacjentów i przypominają, że przeszczepianie narządów jest skuteczną, bezpieczną i czasami jedyną metodą leczenia.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli ktoś za życia nie wyraził sprzeciwu, lekarze mogą pobrać od niego narządy i tkanki, zgoda rodziny nie jest wymagana. Jednak w praktyce lekarze zawsze rozmawiają o pobraniu narządów z najbliższymi zmarłego. Rodzina jednak nie jest pytana o zgodę na przeszczep, ale o to, jaka była wola zmarłego w tej sprawie za życia. Jednak większość narządów i tkanek do przeszczepienia – nerki, serca, płuca, wątroby, trzustki, jelita i rogówki – pobiera się ze zwłok osób, które za życia nie wyraziły sprzeciwu na pobranie, oraz kiedy zostały już u nich wyczerpane wszystkie możliwości leczenia i stwierdzono komisyjnie śmierć mózgową.  Osoby, które nie wyrażają zgody, by po śmierci pobrano ich narządy do transplantacji, powinny to zgłosić w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów wprowadzonym przez Poltransplant  (można to zrobić osobiście, listownie lub przez formularz na stronie internetowej).

W 2022 roku we wszystkich trzech zakładach leczniczych wchodzących w skład UCK WUM przeprowadzono łącznie przeszczepień: 169 wątroby o dawcy zmarłego, 117 nerki,  7 jednoczesnych przeszczepień nerki i trzustki, 33 nerki od dawcy żywego, 2 rogówki, 1płuca  oraz  6 serca, w tym 3 pediatryczne. Ilość przeszczepień mogłaby być znacznie większa, ale wciąż brakuje organów. Dlatego nie tylko w tym dniu warto oswajać społeczeństwo, a także personel medyczny z dobroczynnym skutkiem dawstwa narządów.

Konferencja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji na WUM