W Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Kliniki Kardiologii UCK WUM kierowanej przez prof. Marcina Grabowskiego wszczepiono reduktor przepływu do zatoki wieńcowej. Zabieg został przeprowadzony u pacjenta z dławicą utrzymującą się pomimo optymalnej farmakoterapii i wielokrotnych interwencji na tętnicach wieńcowych. Reduktor przepływu to implant, który zawężając główny spływ żył odprowadzających krew z serca (tzw. zatokę wieńcową) prowadzi do stopniowego przekrwienia uprzednio niedokrwionych obszarów mięśnia sercowego. Zabieg ten stwarza szansę poprawy jakości życia u chorych z utrzymującymi się dolegliwościami w klatce piersiowej, u których dotychczasowe zabiegi nie pozwoliły zmniejszyć objawów, a także wśród pacjentów, u których rozpoznano dysfunkcję mikrokrążenia wieńcowego.

Więcej: https://www.wum.edu.pl/pierwsza-implantacja-reduktora-przeplywu-do-zatoki-wiencowej-w-wum