Chirurdzy z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby CSK UCK WUM kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza w składzie prof. dr hab. n. med. Michał Grąt (operator), dr n. med. Maciej Krasnodębski, dr Marcin Morawski i dr Konrad Kobryń oraz dr Marta Dec (anestezjolog) przeprowadzili pierwszą w Polsce operację laparoskopowej hemihepatektomii prawostronnej w marskości wątroby. Operację przeprowadzono 8 marca z powodu rzadkiego pierwotnego nowotworu wątroby o cechach raka wątrobowokomórkowego i raka dróg żółciowych z masami nowotworowymi wypełniającymi prawą gałąź żyły wrotnej i jej odgałęzienia. Przebieg pooperacyjny był niepowikłany, chory szybko powrócił do przedoperacyjnego poziomu sprawności i opuścił Klinikę w 8. dobie po operacji. Anatomiczne resekcje prawych segmentów marskiej wątroby należą do najbardziej skomplikowanych laparoskopowych operacji z zakresu chirurgii tego narządu i wykonywane są jedynie w nielicznych, najbardziej wyspecjalizowanych ośrodkach zajmujących się chirurgią wątroby i dróg żółciowych na świecie.

Przeprowadzenie tej operacji było możliwe dzięki rozwojowi pionierskiego programu laparoskopowych rozległych anatomicznych resekcji wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby przez prof. Michała Grąta i współpracowników: dr n. med. Macieja Krasnodębskiego, dr Konrada Kobrynia, dr Marcina Morawskiego, dr Pawła Rykowskiego, dr Małgorzatę Nowosad, dr Michała Skalskiego i dr Martę Dec. Ogromny wkład w rozwój programu miał również zespół pielęgniarski bloku operacyjnego, w tym m.in. Joanna Jabłonowska (Oddziałowa), Jolanta Budny i Marzena Kaczmarska. Wprowadzenie techniki małoinwazyjnej do wykonywania tych operacji prowadzi do zmniejszenia urazu operacyjnego, przyspiesza rehabilitację oraz zmniejsza ból, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów chirurgii onkologicznej.