Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii UCK WUM, którą kieruje prof. dr hab. n.med. Paweł Łaguna, została wyróżniona przez EAHAD (European Association for Haemophilia and Allied Disorders) oraz przez EHC (The European Hemophilia Consortium) za kompleksową opiekę nad pacjentami z rzadkimi skazami krwotocznymi. To pierwsze takie wyróżnienie przyznane polskiej klinice. Pod pojęciem kompleksowa kryje się nie tylko optymalne leczenie rzadkich skaz krwotocznych, ale także rehabilitacja, opieka stomatologiczna, psychologiczna i pomoc w stanach nagłych.
Wyróżnienie to jest niezwykle cenne, gdyż stanowi uhonorowanie ponad 40 letniej opieki nad pacjentami Kliniki z rzadkimi skazami krwotocznymi.