W lipcu tego roku minęło 55 lat od pierwszego udanego przeszczepienia wątroby na świecie. W 1983 r. opublikowano konsensus uznający transplantację wątroby za akceptowaną, a nie eksperymentalną metodę leczenia. Jakie pilne reformy potrzebne są jeszcze w naszym kraju, by dostosować się do światowych standardów tłumaczą Prof. dr hab. n. med. Maciej Wójcicki, chirurg, transplantolog, związany z Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM oraz  prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz, kierujący Ośrodkiem Chorób Rzadkich Wątroby w ramach Centrum Doskonałości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych.

https://pulsmedycyny.pl/transplantacje-watroby-eksperci-wskazuja-potrzebe-pilnych-zmian-systemowych-1158569