Minister Zdrowia powołał prof. Michała Grąta, kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCKWUM do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej. Prof. Grąt jest absolwentem WUM, wybitnym klinicystą, chirurgiem i naukowcem. Swoją działalność badawczą rozpoczął już na studiach. Uzyskał za nią wiele cennych wyróżnień, jak: Diamentowy Grant czy Laur Medyczny im. dr. Wacława Mayza przyznawany przez Polską Akademię Nauk. Od początku koncentrował się głównie na tematach związanych z chirurgią wątroby i dróg żółciowych. W 2013 roku, niemal rok po zakończeniu studiów, uzyskał stopień doktora. Badania będące podstawą rozprawy doktorskiej pozwoliły na wypracowanie nowych międzynarodowych kryteriów kwalifikacji chorych z rakiem wątrobowo komórkowym do transplantacji wątroby. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, zaś w 2020 – nominację profesorską. We wrześniu 2022 roku został kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM. W ubiegłym roku przeprowadzono w niej 258 przeszczepień wątroby. W tym pierwszą w Polsce transplantację jednej podzielonej wątroby dwóm biorcom.

Do zadań konsultantów krajowych należy inicjowanie krajowych badań epidemiologicznych oraz ich ocena, prognozowanie potrzeb w swojej dziedzinie, doradztwo i współpraca z Centrum Egzaminów Medycznych oraz z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Do konsultantów trafiają również wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia zagranicą. Kadencja trwa 5 lat.