Minister Zdrowia powołał  w listopadzie 2023 r. profesora Wojciecha Lisika do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej. Profesor Lisik jest specjalistą chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz transplantologii klinicznej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM, Prorektorem ds. Klinicznych i Inwestycji WUM oraz nauczycielem akademickim. Był liderem zespołu, który jako pierwszy w Polsce dokonał przełomowej operacji jednoczasowego przeszczepienia wątroby i trzustki oraz kierownikiem autorskiego programu przeszczepienia trzustki i trzustki z nerką. Zajmuje się przeszczepieniami nerki i wątroby, a także jest inicjatorem programu chirurgicznego leczenia otyłości w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Twórca pierwszego w Polsce programu chirurgii metabolicznej w grupie chorych leczonych dializami, a także chorych przygotowywanych do zabiegu przeszczepienia serca, wątroby i nerki oraz leczenia bariatrycznego po transplantacji. Dzięki jego aktywności w Klinice Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostały wykonane, po raz pierwszy w Polsce operacje bariatryczne u chorych: przed przeszczepieniem nerki – jako pomost do transplantacji; po przeszczepieniu nerki oraz operacji bariatrycznej w trakcie przeszczepienia wątroby. Profesor Wojciech Lisik jest Prezesem Elektem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.