22 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o podjęciu czynności, których celem jest zweryfikowanie stanu prawnego dot. wyborów na stanowisko rektora WUM. Do czasu zakończenia tych czynności procedury wyborcze zostały wstrzymane.

Tym samym głosowanie elektorów w ramach wyborów na stanowisko rektora WUM zaplanowane na 23 kwietnia 2024 roku nie odbędzie się.

Przypominamy, że w dniu 19 kwietnia 2024 r. Rektor WUM ukarał Profesor Agnieszkę Cudoch-Jędrzejewską karą dyscyplinarną upomnienia w związku z opinią komisji antymobbingowej. Tym samym Pani Profesor utraciła z mocy prawa możliwość ubiegania się o stanowisko rektora. Jednocześnie Profesor Zbigniew Gaciong złożył rezygnację z kandydowania w wyborach. W tym stanie rzeczy obecnie nie ma żadnego kandydata w wyborach rektora.

Zobacz:

Pismo Ministerstwa Zdrowia do Uczelnianej Komisji Wyborczej WUM
Oświadczenie Rektora WUM z 19.04.2024 r. w tej sprawie
Oświadczenie Rektora WUM z 22.04.2024 r. w tej sprawie