29 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Immunologii. Święto zostało powołane w 2005 roku przez Europejską Federację Nauk Immunologicznych (European Federation of Immunological Societies – EFIS). Ze względu na sukces jaki osiągnął Dzień Immunologii, od 2017 roku jest on obchodzony już na całym świecie.

To wyjątkowa okazja do publicznego promowania wiedzy dotyczącej immunologii i znaczenia układu immunologicznego w zwalczaniu chorób.