W Klinice Kardiologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM po raz pierwszy w Polsce zastosowano urządzenia typu kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej u dwóch pacjentów z ciężką niewydolnością serca.

Urządzenie wykorzystuje nowoczesny algorytm HeartInsight do predykcji zaostrzenia niewydolności serca. Procedurę przeprowadził zespół w składzie: dr Marcin Michalak, dr Łukasz Januszkiewicz, doc. Krzysztof Ozierański, asysta pielęgniarska Dorota Dużyńska i Dorota Świątek, technik elektroradiologii Katarzyna Zawiła. Pieczę nad systemem telemonitoringu sprawuje dr Jakub Kosma Rokicki.

Innowacyjność zastosowanego rozwiązania polega na wykorzystaniu algorytmu analizującego mierzone codziennie parametry kliniczne, m.in.: średnią czynności serca, ładunek arytmii przedsionkowej, liczbę dodatkowych pobudzeń komorowych, zmienność rytmu serca czy oporność przezklatkową. Wszystkie te wskaźniki zostały w przeszłości ocenione jako wskazujące na pogorszenie pracy serca. Zgromadzone dane przesyłane są do ośrodka monitorowania znajdującego się w Klinice Kardiologii UCK WUM w automatyczny sposób za pomocą nadajnika, który pacjent otrzymuje na użytek domowy. W przypadku istotnej niekorzystnej zmiany w zakresie zmierzonym przez urządzenie system zdalnego monitorowania w oparciu o algorytm HeartInsight wysyła do lekarza za pomocą systemu zdalnego monitorowania alert sugerujący ryzyko przyszłego zaostrzenia niewydolności serca.

Więcej: https://www.termedia.pl/poz/Niewydolnosc-serca-wypunktowanie-problemu-zanim-stanie-sie-alarmem,49665.html