Ministerstwo Zdrowia i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podpisały umowę na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”. Umowa obejmuje lata 2022-2026, jej wartość wynosi 547 809 930 zł, z czego środki z MZ – 529 881 000 zł, a wkład własny WUM – 17 928 930 zł.

Umowa została podpisana przez Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego oraz Dyrektor UCK WUM Panią Annę Łukasik, przy kontrasygnacie Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji WUM prof. Wojciecha Lisika oraz udziale Rektora WUM prof. Zbigniewa Gacionga.

„To wspaniały, długo wyczekiwany moment, rozpoczynający nową erę w dziejach Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Umowa umożliwia rewitalizację naszego historycznego kampusu Lindleya, znajdującego się w sercu Warszawy. Kolebka naszej Uczelni, bo lecznica w tej lokalizacji istnieje od roku 1901, po przeprowadzeniu inwestycji, będzie spełniała wymogi stawiane szpitalom w XXI wieku. Skorzystają na tym przede wszystkim pacjenci, którzy będą mogli być leczeni
w godnych warunkach. To znakomita wiadomość dla pracowników szpitala, którzy będą mogli pomagać chorym w przestrzeniach spełniających wszystkie wymogi współczesnej medycyny, ale także kształcić kolejne pokolenia kadr medycznych. Powody do radości mają też studenci, bo będą uczyć się nie tylko od najlepszych nauczycieli akademickich, ale także w nowoczesnym kampusie” – mówi prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

„Trudno opisać emocje, jakie towarzyszą mi jako Prorektorowi ds. Klinicznych i Inwestycji, ale przede wszystkim jako chirurgowi i transplantologowi pracującemu w tym szpitalu na co dzień. To spełnienie naszych marzeń, o tym, aby szpital, w którym każdego roku pomagamy setkom tysięcy pacjentów, przeprowadzamy pionierskie w skali nie tylko Europy, ale i świata zabiegi, mógł być zrewitalizowany. Wybudowany zostanie nowy budynek szpitalny oraz przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura. Jednym z flagowych rezultatów planowanej inwestycji jest utworzenie Centrum Transplantacyjnego, w ramach którego nastąpi konsolidacja świadczeń transplantacyjnych w ramach UCK WUM” – mówi prof. Wojciech Lisik, Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji WUM.

„Cieszymy się, że nasz szpital zyskuje tak wielkie dofinansowanie pozwalające na przeniesienie placówki z naprawdę trudnych realiów obecnego codziennego funkcjonowania do poziomu jaki powinna spełniać lecznica z trzecim stopniem referencyjności. Mamy fantastyczny zespół na najwyższym światowym poziomie, teraz czas na to, aby infrastruktura dorównała poziomem medycynie, którą oferujemy. Dziękujemy Ministerstwu Zdrowia z Panem Ministrem Adamem Niedzielskim na czele za zrozumienie trudnej sytuacji naszej placówki i za ogromną inwestycję w przyszłość Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM” – mówi Anna Łukasik, Dyrektor UCK WUM.

Inwestycja, obejmująca budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury, pozwoli na zwiększenie dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie poprawie ulegnie jakość tych świadczeń, a to dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia oraz polepszaniu warunków, w jakich są one realizowane. Nastąpi również skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, a uzyskane efekty zdrowotne będą lepsze.

Stworzone zostaną odpowiednie warunki do realizacji nowoczesnego i skutecznego leczenia wysokospecjalistycznego, a to dzięki budowie nowego obiektu, modernizacji dotychczasowej infrastruktury oraz wykorzystaniu najnowocześniejszej aparatury medycznej. To pozwoli osiągnąć lepszy efekt diagnostyczny i terapeutyczny u pacjentów.

Zwiększona zostanie kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej za sprawą centralizacji działań zespołu wybitnych specjalistów i funkcji medycznych w jednym obiekcie, co umożliwi jeszcze sprawniejsze przeprowadzenie odpowiedniego i kompleksowego leczenia.

Stworzona zostanie nowoczesna baza dla realizacji kształcenia studentów, stażystów i rezydentów oraz podniesienia kompetencji pracowników naukowo- dydaktycznych Uczelni. Dzięki rozbudowie i modernizacji szpitala przyszłe kadry medyczne będą miały okazję uczyć się od najwybitniejszych specjalistów, w nowoczesnych warunkach i przy użyciu najnowocześniejszej aparatury.

Każdego roku na oddziałach Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus, w którym pracuje 1825 osób, jest hospitalizowanych ponad 27 tysięcy chorych, baza łóżkowa wynosi 467 miejsc, w poradniach specjalistycznych jest udzielanych blisko 230 tys. porad.

Kontakt dla mediów:
Marta Wojtach
rzecznik prasowy WUM
media@wum.edu.pl
605 57 91 91