W Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii UCK WUM przyjmowanych jest ok. 2200 porodów rocznie. Tym, co wyróżnia klinikę jest unikalna w skali kraju możliwość zapewnienia w tym samym budynku kompleksowej opieki dzieciom, które przyszły na świat z wadami wrodzonymi – mówi w wywiadzie dla czasopisma WUM „Medycyna. Dydaktyka. Wychowanie” kierownik Kliniki prof. Piotr Węgrzyn

Możliwość rozpoczęcia leczenia noworodków bez konieczności przewożenia ich do innych  ośrodków jest wielkim atutem ulokowania kliniki w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM, przy u. Żwirki i Wigury. Transport bardzo często doprowadza do znacznego pogorszenia stanu zdrowia dziecka z ciężką wadą wrodzoną, najczęściej dotyczy to maluchów z wadami serca i wrodzoną przepukliną przeponową” – mówi prof. Piotr Węgrzyn, który w listopadzie 2021 roku wraz z dr. hab. Przemysławem Kosińskim przeprowadził dwie unikalne w skali kraju operacje wewnątrzmaciczne u pacjentek w 27. tygodniu ciąży z ciężką postacią wrodzonej przepukliny przeponowej u płodu.

W przypadku pacjentek, u których istnieje podejrzenie wady wrodzonej płodu ogromne znaczenie ma zapewnienie opieki prowadzonej w jednym miejscu i z jednym zespołem lekarzy specjalistów. Taki standard oferuje klinika kierowana przez prof. Piotra Węgrzyna.

„Z mojego punktu widzenia to idealne miejsce dla pacjentek, u których istnieje podejrzenie wady wrodzonej płodu. Organizacja Pododdziału Terapii Płodu sprawia, że pacjentka może być przyjęta do Pododdziału Patologii Ciąży jeszcze przed zaplanowanymi procedurami z zakresu terapii płodu. Może być skonsultowana przez wielodyscyplinarny zespół, składający się nie tylko z perinatologów, położników, genetyka i neonatologów, ale także innych specjalistów dziecięcych z naszego szpitala, w zależności od potrzeb: chirurgów, kardiochirurgów, kardiologów, neurochirurgów i innych” – mówi dr hab. Przemysław Kosiński.

Kolejnym istotnym elementem kompleksowej opieki nad pacjentką z rozpoznaną wadą płodu jest pomoc psychologiczna. Każda pacjentka z rozpoznaną wadą anatomiczną u płodu może liczyć na wsparcie psychologa zatrudnionego w naszej klinice. Dla rodzin, fakt otrzymania takiej diagnozy jest bardzo poważnym obciążeniem psychicznym, a możliwość skorzystania z pomocy psychologa doświadczonego w pracy z kobietami z wadami płodu i innymi patologiami ciąży, jest bezcenna” – uważa kierownik Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii UCK WUM prof. Piotr Węgrzyn.

Prof. Piotr Węgrzyn i dr hab. Przemysław Kosiński są pionierami chirurgii płodowej w Polsce. Początkowo zabiegi wewnątrzmaciczne wykonywane były w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Centrum Kobiety i Noworodka WUM. To tam w 2014 roku dr hab. Przemysław Kosiński wraz z zespołem przeprowadził pierwszą w Polsce wewnątrzmaciczną operację polegającą na okluzji tchawicy u płodu z wrodzoną przepukliną przeponową – chorobą, która jest jedną z najgorzej rokujących wad anatomicznych płodu.

Pierwsze procedury odbyły się w klinice kierowanej przez prof. Mirosława Wielgosia oraz dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu. I tam przez wiele lat te operacje się odbywały. Obecnie, w związku z tym, że podjąłem w ubiegłym roku pracę w ośrodku kierowanym przez prof. Piotra Węgrzyna, między innymi te właśnie zabiegi wykonywane są tutaj” – mówi dr hab. Przemysław Kosiński.

Przed 2014 rokiem pacjentki zakwalifikowane do operacji wewnątrzmacicznych ze względu na wrodzoną przepuklinę przeponową płodu miały zapewnioną taką procedurę jedynie w ośrodkach zagranicznych, m.in. w Londynie i Brukseli. Wiązało się to nie tylko z wielkimi kosztami, ale przede wszystkim niebezpieczeństwem dla przebiegu ciąży.

„Szczęśliwie, dzięki ogromnym staraniom wielu osób i po długim procesie szkolenia, zbierania środków na sprzęt i po wielu przygotowaniach, możliwe było wprowadzenie tych procedur do Polski, w klinikach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy pl. Starynkiewicza i przy ul. Żwirki i Wigury” – dodaje dr hab. Przemysław Kosiński.

Zapraszamy do zapoznania się z całością obszernej rozmowy z prof. Piotrem Węgrzynem i dr. hab. Przemysławem Kosińskim przeprowadzonej dla Czasopisma Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”.

 Więcej: https://bp.wum.edu.pl/node/2982

Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii WUM

Źródło:  Biuro Rzecznika Prasowego WUM