Organizatorzy konkursu przyznali drugie miejsce w kategorii „Innowacyjne szpitale – zarządzanie” projektowi stworzonemu przez lek. Annę Janus-Młodowską oraz lek. Łukasza Jabłońskiego Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM, którzy zaproponowali utworzenie szybkiej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci, u których powodem zgłoszenia na SOR jest ciało obce znajdujące się w przewodzie pokarmowym, drogach oddechowych bądź uchu. Projekt „Szybka ścieżka SOR. Fast Track”  został doceniony za propozycję  takiej organizacji pracy na SOR, by udało się, bez oczekiwania, przyjąć pacjenta a następnie po potwierdzeniu diagnozy wdrożyć adekwatne postępowanie – tłumaczy  Łukasz Jabłoński. Pacjentami, w specjalnie wyodrębnionym gabinecie, zajmują się rezydenci odbywający staż kierunkowy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Nadzór sprawują lekarze medycyny ratunkowej.

Wśród nagrodzonych jest także dr Anna Słowikowska z Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii UCK WUM. Poza tym w finale znalazły się dwa projekty:  pierwszy Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UCK WUM zatytułowany „Wewnątrzszpitalny standard opieki nad pacjentem z zaburzeniami połykania” (w kategorii „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych”) oraz projekt „Asystent lekarza jako sposób na przyspieszenie procesu diagnostyczno-leczniczego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym” (w kategorii „Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników”).

Konkurs „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” organizowany jest przez IDEA TRADE. Promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy, które szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali. Honorowy patronat nad konkursem objęły Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.