Wraz z nasileniem wieku dochodzi do zwiększonego prawdopodobieństwa występowania nadciśnienia i migotania przedsionków. Szacuje się, że u pacjentów powyżej 65. roku życia co najmniej kilkanaście procent pacjentów może mieć ten rodzaj zaburzeń w pracy serca. U pacjentów po 75.-80. roku życia migotanie przedsionków występuje nawet u co trzeciego pacjenta.

– Ponieważ nadciśnienie tętnicze i migotanie przedsionków często ze sobą współistnieją, ma to przełożenie na nasze postępowanie terapeutyczne – podkreśla prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski z Kliki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM, który podczas XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego mówił o optymalnym leczeniu tej grupy pacjentów.

Więcej informacji na stronie: https://pulsmedycyny.pl/

Źródło: Puls Medycyny