Na podstawie Zarządzenia Dyrektora UCK WUM informujemy, że w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, ustala się całkowite wstrzymanie przyjęć planowych od 12 marca 2020 r. na hospitalizację w trybie stacjonarnym w Oddziałach Klinicznych we wszystkich Lokalizacjach UCK WUM, tj.:

  • Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, ul. Żwirki i Wigury 63A
  • Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1A
  • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. W.H Lindleya 4.

Decyzja nie dotyczy pacjentów hospitalizowanych ze względu na schorzenie onkologiczne, hematologiczne, oraz chorych leczonych przewlekle, u których nie można przerwać leczenia.

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora UCK WUM informujemy, że związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, ustala się całkowite wstrzymanie zaplanowanych wizyt w poradniach specjalistycznych od 13 marca 2020 r. w:

  • Przychodni Specjalistycznej Centralnego Szpitala Klinicznego,
  • Przychodni Specjalistycznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

Decyzja nie dotyczy pacjentów leczonych ze względu na schorzenie onkologiczne, hematologiczne, chorych leczonych przewlekle, u których nie można przerwać leczenia.

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora UCK WUM informujemy, że związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, ustala się całkowite wstrzymanie zaplanowanych wizyt od 16 marca 2020 r. w:

  • Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego

Decyzja nie dotyczy pacjentów leczonych w:

  • Poradni Diabetologicznej dla dzieci,
  • Poradni Hematologicznej dla dzieci,
  • Poradni Onkologicznej dla dzieci,
  • Poradni Alergologicznej dla dzieci – tylko w zakresie kontynuacji leczenia odczulającego.