Po raz 13. redakcja „Pulsu Medycyny” wyróżniła innowatorów, dzięki którym polska medycyna zmienia się na lepsze.
W gronie 10 finalistów konkursu Złoty Skalpel 2021 wyróżnionych przez redakcję „Pulsu Medycyny” znaleźli się przedstawiciele UCK WUM:

III miejsce – dr hab. Maria Pokorska-Śpiewak, asystent dydaktyczny w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego UCK WUM, kierownik projektu „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci przy użyciu nowoczesnych terapii opartych na lekach o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym”.

Obecnie tego typu terapie stosuje się u dorosłych z WZW typu C. Dla dzieci zostały one zarejestrowane w Europie w 2017 r. i można je podawać od 12. roku życia. Jednak do tej pory nie są one w Polsce refundowane dla pacjentów pediatrycznych. Prowadzenie programów terapeutycznych i badań klinicznych umożliwia jedną z pierwszych na świecie obserwacji skuteczności i bezpieczeństwa omawianych terapii w warunkach real-life u dzieci. W zakresie nowoczesnego leczenia zakażenia wirusem HCV u dzieci dr hab. Maria Pokorska-Śpiewak współpracuje z ośrodkami zagranicznymi w ramach PENTA-Hep Study Group (Indolfi et al, 2019).

V miejsce – prof. Sergiusz Jóźwiak, kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej UCK WUM, który wraz z prof. Katarzyną Kotulską-Jóźwiak, kierownikiem Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, prowadzi projekt „Prewencja padaczki w modelu padaczki genetycznie uwarunkowanej – stwardnieniu guzowatym”.

W swoich badaniach – najpierw krajowych, a potem międzynarodowych, prowadzonych w ramach projektu EPISTOP – wykazali, że zmiany w EEG mogą być biomarkerem rozwoju epileptogenezy. Zasadne jest więc wykonywanie badań EEG u wszystkich niemowląt ze stwardnieniem guzowatym. Podobnie istotne jest włączenie leczenia przeciwpadaczkowego już w momencie stwierdzenia zmian padaczkokształtnych w EEG, a nie – zgodnie z zasadami dotychczas obowiązującymi w neurologii – dopiero w momencie wystąpienia napadów klinicznych. Może to zapobiec nieodwracalnym zmianom w mózgu, będącym następstwami napadu. Naukowcy z WUM oraz ICZD nadal prowadzą badania nad poprawą skuteczności prewencyjnego leczenia padaczki w stwardnieniu guzowatym w formie projektów EPIMARKER oraz VIRAP.

IX miejsce – dr n. med. Krzysztof Ozierański z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM, lider projektu „Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentami z Kardiomiopatiami”.

Program wykorzystuje innowacyjne elementy diagnostyczne: nowoczesne zastosowanie pozytronowej tomografii emisyjnej z 18FDG w detekcji stanu zapalnego, nowoczesny mapping mięśnia sercowego w badaniu rezonansem magnetycznym, badania genetyczne, innowacyjne przeciwciała przeciwsercowe oraz biopsję mięśnia sercowego z szeroką oceną immunohistochemiczną i molekularną. Szerokie wykorzystanie biopsji mięśnia sercowego pozwoliło na poprawę diagnostyki pacjentów z idiopatycznymi kardiomiopatiami i guzami serca. Kluczowym elementem programu jest także wdrożenie ambulatoryjnej Poradni Kardiomiopatii oraz celowanej terapii zapalenia mięśnia sercowego z wykorzystaniem leków immunosupresyjnych.

Zespół badawczy – do którego należą także dr n. med. Agata Tymińska, dr n. med. Michał Marchel, dr n. med. Łukasz Januszkiewicz oraz lek. Cezary Maciejewski – wraz z partnerami z innych ośrodków naukowych w Polsce realizuje także wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane badanie kliniczne IMPROVE-MC, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia prednizonem i azatiopryną pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego.

Miejsce X – prof. Piotr Milkiewicz, kierownik Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych, wchodzącej w skład Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM, lider projektu „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki nad pacjentami z rzadkimi chorobami wątroby”.

Ośrodek Leczenia Chorób Rzadkich Wątroby jest częścią Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM oraz Centrum Doskonałości WUM ds. Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych. Należy również do Europejskiej Sieci z Zakresu Rzadkich Chorób Wątroby (European Reference Network – RARE LIVER). W ośrodku stworzono nowatorski system konsultacji oraz rozbudowano zaplecze diagnostyczne, co znacznie przyspieszyło postawienie rozpoznania i wdrożenie odpowiednich działań terapeutycznych. Pacjenci z rzadkimi chorobami wątroby mają obecnie zapewnioną opiekę na poziomie najlepszych ośrodków hepatologicznych w Europie i na świecie. Aktualnie pod opieką specjalistów znajduje się ok. 2 tys. pacjentów z rzadkimi chorobami wątroby o podłożu autoimmunologicznym i cholestatycznym.

Źródło: Puls Medycyny