W podziękowaniu za zaangażowanie w leczenie pacjentów oraz pomoc w tworzeniu nowej edycji Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię na lata 2024-2028, wspieranie pacjentów w ich codziennych zmaganiach z chorobą, Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię wyróżniło prof. Pawła Łagunę, kierownika Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii UCK WUM, przewodniczącego Zespołu opracowującego Narodowy Program, specjalną statuetką.

Hemofilia jest chorobą genetyczną polegającą na zaburzeniach krzepnięcia krwi. Polega na niedoborze lub braku jednego z czynników krzepnięcia krwi – czynnika VIII w hemofilii A, i czynnika IX w hemofilii B. W Polsce na hemofilię choruje ok. 6 tys. osób. Przez niedostateczne leczenie w przeszłości, kiedy czynników krzepnięcia dla chorych brakowało, większość dorosłych pacjentów ma dziś różne powikłania.  W ostatnich latach, m.in. dzięki Narodowemu Programowi Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne sytuacja chorych diametralnie się zmieniła. Prof. Paweł Łaguna, podkreśla, że chorzy, którzy od początku mają możliwość stosowania profilaktyki i leczenia pojawiających się krwawień, mogą funkcjonować prawie tak, jak osoby zdrowe.  Program sprawdził się jako gwarant jakości opieki nad chorymi na hemofilię i inne wrodzone skazy krwotoczne, co podkreślają zarówno lekarze jak i pacjenci.

Statuetki od Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię otrzymali również:

  • Prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak, Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Przewodnicząca Grupy do spraw Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
  • Dr n. med. Magdalena Górska-Kosicka, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
  • Dr n. med. i n. o zdr. inż. Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi
  • Dr n. med. Andrzej Misiak, Klinika Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Więcej: https://www.rynekzdrowia.pl/choroby-rzadkie/Przyjeto-Narodowy-Program-Leczenia-Chorych-na-Hemofilie-Beda-wazne-zmiany-dla-chorych,252208,1024.html