Zakończona została jedna z kluczowych inwestycji zrealizowanych w ramach finansowania, jakie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymało w formie dotacji celowej. Zadanie pn. „Modernizacja zbiorników tlenu ciekłego w zakładach leczniczych UCK WUM w związku z COVID-19” finansowane było ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia. Zakończona w lokalizacji Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus inwestycja pozwoliła na zwiększenie potencjału ww. Zakładu leczniczego w zakresie opieki nad pacjentami wymagającymi tlenoterapii. Zakres rzeczowy obejmował  prace projektowe, dostawę zbiornika kriogenicznego do ciekłego tlenu o pojemności 11 tys. litrów wraz z parownicą oraz niezbędnym wyposażeniem. W ramach powyższego zadania zrealizowano również niezbędną infrastrukturę budowlaną, konieczną dla posadowienia zbiornika z tlenem ciekłym.  W efekcie Szpital zapewnia bezpieczeństwo pacjentów hospitalizowanych, w szczególności pacjentów wymagających zwiększonej podaży tlenu z uwagi na zakażenie COVID-19. Wartość przedsięwzięcia to 647 226,00 zł, w całości sfinansowana ze środków dotacji.