Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem czasopisma Personalized Oncology z cyklu MISTRZ I UCZEŃ W ONKOLOGII Sztuka leczenia nowotworów na podstawie aktualnych standardów.

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

Więcej informacji na https://mistrziuczen.edu.pl/